Villkor & amp; Betingelser

1. ALLMÄN

Dessa användarvillkor reglerar din användning av vår webbplats på webbplatsen och utgör ett bindande avtalsavtal mellan dig, användaren av webbplatsen och oss. Av dessa skäl är dessa villkor viktiga och du bör läsa dem noggrant och kontakta oss med några frågor innan du använder webbplatsen.
Genom att titta på eller surfa på webbplatsen bekräftar du att du har haft tillräcklig chans att läsa och förstå dessa villkor och att du accepterar att vara bunden av dem. Om du inte godkänner dessa villkor kan du inte komma åt eller på annat sätt använda sajten och de tjänster som erbjuds på sajten.

2.DEFINITIONS

I dessa Villkor: Innehåll betyder all data, text, programvara, bilder, ljud- eller videomaterial och annat innehåll, i vilket medium som helst. Intellektuell egendom betyder alla immateriella rättigheter, inklusive all upphovsrätt, patent, varumärken, designrättigheter, handelshemligheter, domännamn, know-how och andra liknande rättigheter, oavsett om de är registrerbara eller inte och huruvida de är registrerade eller inte, samt eventuella ansökningar om registrering eller rätt att göra en sådan ansökan.
Webbplats betyder webbplats
Villkor innebär dessa användarvillkor och de dokument som avses i den.
Användare innebär en person som får tillgång till webbplatsen.
Du betyder dig, den person som använder sajten.

3.FÖRFARANDE AV WEBBPLATSEN

Du bekräftar och godkänner att även om vi kommer att använda alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att webbplatsen är tillgänglig kan tillfälliga avbrott av webbplatsen inträffa. Vi kommer inte att vara ansvarig för någon person eller enhet för förlust eller skada som uppstått vid sådana nedsättningar.
Allt innehåll och tjänster som tillhandahålls på eller via denna webbplats tillhandahålls "som det är" och "som tillgängligt" för din användning. Innehållet tillhandahålls utan garantier eller villkor av något slag, varken uttryckligt eller underförstått, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång. Din användning av denna webbplats är uteslutande på din risk.
Vi förbehåller oss rätten att återkalla eller ändra Tjänster och Innehåll som vi tillhandahåller på webbplatsen utan föregående meddelande. Vi kan begränsa åtkomsten till vissa delar av eller hela webbplatsen, från tid till annan.

4.PAYMENT GATEWAYS

Det finns för närvarande mer än 5 betalningsmetoder. De flesta av våra kunder används för att göra betalningen online med kreditkort. Om kunderna inte har kreditkort tillgängliga. Om du vill betala via banköverföring, kontakta oss för bankkontouppgifter.

5.INTELLEKTUELL EGENDOM

Ingenting i dessa Villkor utgör en överföring av immateriella rättigheter från oss till dig.
Vi äger och behåller alla äganderätt till webbplatsen, innehållet och alla tillhörande immateriella rättigheter. Du får bara använda webbplatsen som godkänd av oss. Som användare får du en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig, icke-överlåtbar rätt att använda sajten och tjänsterna för att skapa, visa, använda, spela och hämta innehåll som omfattas av dessa villkor.
Vår immateriella äganderätt får inte användas i samband med en produkt eller tjänst som inte är ansluten till oss eller på något sätt bringar oss i motsats.
Du får inte ändra de fysiska eller digitala kopiorna av något innehåll som du skriver ut eller hämtar på något sätt, och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video eller ljud eller någon grafik separat från någon medföljande text.

6.PRIVACY

Villkoren för vilka vi samlar in, använder och lämnar din personliga information anges i vår integritetspolicy.

7.SÄLJNINGSVILLKOR

Vid inköpsavtalet ingås ett avtal med oss.
Du bekräftar och godkänner att eventuella inköp av produkter som görs via webbplatsen omfattas av våra Leveransvillkor och Villkor och klausuler 10 nedan.

8.LIMITERING AV ANSVAR OCH SKADA

Du godkänner att vi inte är ansvariga för eventuella skador som uppstått till följd av att du använder webbplatsen.
Under inga omständigheter ska vi vara ansvariga för eventuella indirekta, straffande, speciella, oavsiktliga eller följdskador (inklusive förlust av affärer, intäkter, vinster, användning, integritet, data, goodwill eller annan ekonomisk fördel) men det uppkommer, oavsett om det är avtalsbrott eller i skada, även om det tidigare har fått råd om möjligheten för sådan skada.
Du har ensam ansvar för adekvat säkerhetsskydd och säkerhetskopiering av data och / eller utrustning som används i samband med din användning av sajten och tjänsterna och kommer inte att göra anspråk mot förlorad data, återkörningstid, felaktiga instruktioner, förseningar eller förlorade arbeten vinster som följer av användningen av sajten.
Utan att begränsa det ovanstående, kommer vår totala ansvar gentemot dig inte att överstiga de belopp som du betalat oss till oss.
Som villkor för din tillgång till och användning av Webbplatsen accepterar du att ersätta oss och dess efterträdare och tilldelas alla skador, kostnader, kostnader och andra skulder inklusive, men inte begränsat till, juridiska avgifter och kostnader i samband med eventuella anspråk som uppkommer av eller relaterade till:
(a) din tillgång till och användning av sajten; eller
(b) ditt åsidosättande av dessa villkor och någon tillämplig lag eller en annan persons eller partens rättigheter.

9.TERMINATION

Du håller med om att vi får,
när som helst och efter eget gottfinnande, med eller utan orsak eller något meddelande till dig, upphöra med din tillgång till webbplatsen. Vi ska inte vara ansvariga för dig eller någon tredje part för några fordringar eller skador som uppstår på grund av uppsägning eller upphävande eller eventuella andra åtgärder som vi vidtagit i samband med detta. Om tillämplig lag kräver att vi meddelar uppsägning eller uppsägning kan vi meddela förhand eller efterföljande meddelande genom att skicka det på sajten eller genom att skicka en kommunikation till en adress (e-post eller annat) som Vi har för dig i våra records.10.FORCE MAJEURE Vi ska inte vara ansvariga för dig vad gäller något som, om inte för denna bestämmelse, skulle kunna innebära ett brott mot dessa villkor, om det här uppstår ur omständigheter utanför vår kontroll , inklusive men inte begränsat till: Guds handlingar, Naturkatastrofer, Sabotage, olycka, upplopp, brist på leveranser, utrustning och material; Strikes och lockouts; Civil oro; Computer hacking; orMalicious damage.11.UPDATES TO THESE TERMSWe förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, korrigera eventuella fel eller försummelser i någon del av webbplatsen och tjänsterna. Något material på webbplatsen och tjänsterna kan vara föråldrad vid varje tillfälle och vi är inte skyldiga att uppdatera sådant material. Vi förbehåller oss rätten att ändra, ändra, lägga till eller ta bort någon del av dessa Villkor , helt eller delvis, när som helst. Anmälan av ändringarna i dessa Villkor kommer att publiceras på webbplatsen och kommer att träda i kraft omedelbart, om inte annat anges. Det är ditt eget ansvar att regelbundet kontrollera dessa Villkor för eventuella ändringar. Om du inte håller med några av ändringarna i dessa Villkor är det ensam ansvarigt att avregistrera dig från webbplatsen och tjänsterna. Din fortsatta användning av Webbplatsen och Tjänsterna anses vara ditt godkännande. Vi kan när som helst tilldela eller underlicensiera några av våra rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor utan att erhålla ditt samtycke.